Kontakt

Elżbieta Adamska - Śmigrodzka

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Otwocku

ul. Andriollego 34 lok. 8
05 - 400 Otwock

tel. 22 779 32 35
fax. 22 788 53 23
e-mail: otwock.adamska@komornik.pl

Izba Komornicza w Warszawie


Godziny przyjęć interesantów

poniedziałek

08:00 - 17:00


czwartek

08:00 - 16:00


Komornik osobiście przyjmuje interesantów poniedziałek 13.00-17.00

Kasa czynna codziennie

W celu złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego u komornika sądowego, należy wypełnić wniosek egzekucyjny (KM,KMP) i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego (np. nakazu zapłaty, wyrok, postanowienie sądu zaopatrzonego w sądową klauzulę wykonalności) do kancelarii komorniczej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika.

Doręczenie kompletu dokumentów tzn. wniosku oraz tytułu wykonawczego może nastąpić poprzez złożenie listu w Urzędzie Pocztowym (listem poleconym) bądź poprzez osobiste złożenie dokumentów w kancelarii komorniczej.

 Wniosek egzekucyjny powinien być wypełniony czytelnie (pismem drukowanym lub komputerowym), powinien również zawierać jak największą ilość danych umożliwiających identyfikację dłużnika tzn. nr. Pesel, NIP, Regon. W przypadku osób fizycznych również imiona rodziców. Należy również wskazać numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać wyegzekwowane należności objęte wnioskiem wierzyciela egzekwującego.

W wypadku braku możliwości wskazania powyższych danych, bądź też danych dotyczących sposobów egzekucji tzn. egzekucji z wynagrodzenia za pracę, z ruchomości, z wierzytelności oraz innych praw majątkowych, mogą Państwo uczynić wzmiankę w odpowiednich rubrykach wniosku poprzez wpis: "wg ustaleń komornika". Prawidłowo wypełniony wniosek należy czytelnie podpisać.

Wniosek KM Wniosek KMP Wniosek o eksmisję Wniosek o eksmisję - zawieszenie postępowania Wniosek o eksmisję - umorzenie postępowania Wniosek o wyborze komornika

Niniejsza witryna ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię.

Projekt i wykonanie WebReklama